Watanabe, Seitei

Alternate Full Name: 
渡邊省亭,
Cover of Seitei kachō gafu v. 2

Seitei kachō gafu v. 2

省亭花鳥画譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Magobē
Meiji 23-24 [1890-1891]
Cover of Seitei kachō gafu v. 1

Seitei kachō gafu v. 1

省亭花鳥画譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Magobē
Meiji 23 [1890]
Cover of Seitei kachō gafu v. 2

Seitei kachō gafu v. 2

省亭花鳥画譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Magobē
Meiji 23 [1890]
Cover of Seitei kachō gafu v. 1

Seitei kachō gafu v. 1

省亭花鳥画譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Magobē
Meiji 23-24 [1890-1891]
Cover of Seitei kachō gafu v. 2

Seitei kachō gafu v. 2

省亭花鳥画譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Magobē
Meiji 23-24 [1890-1891]
Cover of Seitei kachō gafu v. 1

Seitei kachō gafu v. 1

省亭花鳥画譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Magobē
Meiji 23-24 [1890-1891]
Cover of Seitei kachō gafu v. 3

Seitei kachō gafu v. 3

省亭花鳥画譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Magobē
Meiji 23-24 [1890-1891]
Cover of Kachō gafu

Kachō gafu

華鳥畫譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Shoten
Meiji 36 [1903]
Cover of Seitei kachol,jol,

Seitei kachōjō

省亭花鳥帖
Watanabe, Seitei
Unsōdō
[not before 1889]
Cover of Seitei kachol, gafu v. 3

Seitei kachō gafu v. 3

省亭花鳥画譜
Watanabe, Seitei
Ōkura Magobē
Meiji 23-24 [1890-1891]