Ka hoikehonua a me na palapala aina no ka olelo a ke akua

Andrews, Lorrin
Paiia ma ka mea paipalapala o ke kulanui, Lahainaluna, 1842