Shi zhu zhai shu hua pu

十竹齋書画譜

Cover of Shi zhu zhai shu hua pu

Related Volumes

Serial Volumes: