The Slipstream v.5:no.10-v.6:no.6 (1924-1925)

Slipstream Pub. Co, Dayton, Ohio
Part of: The Slipstream