Reiko Yoshimura

Head Librarian

Publications

Publications: 

Yoshimura, Reiko. 2013. [Book review] "Japanese woodblock prints: artists, publishers, and masterworks, 1680-1900 / Andreas Marks." Art Libraries Journal, 38, (2), 49–50.

Yoshimura, Reiko. 2008. "Bijutsukan kara gazô o nyûshusuru tame no tejun: Beikoku no baai." Hakubutsukan Kenkyû [Museum Studies], 43, (9) 6–9.