Hishikawa, Sōri

Alternate Full Name: 
菱川宗理,
Cover of Enshū-ryū sōka hyakuhei zushiki v. 2

Enshū-ryū sōka hyakuhei zushiki v. 2

遠州流挿花百瓶圖式 : 四季混雜
Kisaragian Bajō; Hishikawa, Sōri; Katsushika, Hokusai
Kobayashi Shinbē
Bunka 3 [1806]
Cover of Enshū-ryū sōka hyakuhei zushiki v. 1

Enshū-ryū sōka hyakuhei zushiki v. 1

遠州流挿花百瓶圖式 : 四季混雜
Kisaragian Bajō; Hishikawa, Sōri; Katsushika, Hokusai
Kobayashi Shinbē
Bunka 3 [1806]