Kawasaki, Shōzō,

Alternate Full Name: 
川崎正藏,
Cover of Chōshunkaku kanshō

Chōshunkaku kanshō v.1

長春閣鑑賞
Kawasaki, Shōzō,; Kawasaki, Yoshitarō,
Kokkasha
Taishō 3 [1914]
Cover of Chōshunkaku kanshō

Chōshunkaku kanshō v.2

長春閣鑑賞
Kawasaki, Shōzō,; Kawasaki, Yoshitarō,
Kokkasha
Taishō 3 [1914]
Cover of Chōshunkaku kanshō

Chōshunkaku kanshō v.3

長春閣鑑賞
Kawasaki, Shōzō,; Kawasaki, Yoshitarō,
Kokkasha
Taishō 3 [1914]
Cover of Chōshunkaku kanshō

Chōshunkaku kanshō v.4

長春閣鑑賞
Kawasaki, Shōzō,; Kawasaki, Yoshitarō,
Kokkasha
Taishō 3 [1914]
Cover of Chōshunkaku kanshō

Chōshunkaku kanshō v.5

長春閣鑑賞
Kawasaki, Shōzō,; Kawasaki, Yoshitarō,
Kokkasha
Taishō 3 [1914]
Cover of Chōshunkaku kanshō

Chōshunkaku kanshō v.6

長春閣鑑賞
Kawasaki, Shōzō,; Kawasaki, Yoshitarō,
Kokkasha
Taishō 3 [1914]