Niwa, Tōkei

Alternate Full Name: 
丹羽桃溪,
Cover of Tokai setsuyō hyakkatsū

Tokai setsuyō hyakkatsū

都會節用百家通
Takayasu, Rooku; Kama, Shōka; Niwa, Tōkei; Tsurumine, Shigenobu
Cover of Meika gafu c. 2, v. 1

Meika gafu c. 2, v. 1

名家畵譜
Niwa, Tōkei
Tōhekidō
[Bunka 11, 1814]
Cover of Meika gafu c. 1, v. 1

Meika gafu c. 1, v. 1

名家畵譜
Niwa, Tōkei
Tōhekidō
[Bunka 11, 1814]
Cover of Meika gafu c. 1, v. 3

Meika gafu c. 1, v. 3

名家畵譜
Niwa, Tōkei
Tōhekidō
[Bunka 11, 1814]