Riggs, Stephen Return

Cover of Dakota odowan

Dakota odowan

Riggs, Stephen Return
American Tract Society
[1868?]
Cover of Dakota odowan

Dakota odowan

Riggs, Stephen Return
American Tract Society
[1868?]
Cover of Model first reader

Model first reader

Riggs, Stephen Return
G. Sherwood & Co
[1875]
Cover of Dakota wowapi wakan kin =

Dakota wowapi wakan kin =

Riggs, Stephen Return
American Bible Society
1891
Cover of Woonspe itakihna

Woonspe itakihna

Renville, John B.; Riggs, Stephen Return; Mortimer, Favell Lee
American Tract Society
1889
Cover of Dakota wowapi wakan kin

Dakota wowapi wakan kin

Riggs, Stephen Return
American Bible Society
1866
Cover of Dakota odowan

Dakota odowan

Riggs, Stephen Return; Williamson, John Poage
American Tract Society
[1869]
Cover of Model first reader

Model first reader

Riggs, Stephen Return
G. Sherwood & Co
[1875]
Cover of Dakota wowapi wakan kin =

Dakota wowapi wakan kin =

Riggs, Stephen Return
American Bible Society
1891
Cover of Woonspe itakihna

Woonspe itakihna

Renville, John B.; Riggs, Stephen Return; Mortimer, Favell Lee
American Tract Society
1889
Cover of Dakota wowapi wakan kin

Dakota wowapi wakan kin

Riggs, Stephen Return
American Bible Society
1866
Cover of Dakota odowan

Dakota odowan

Riggs, Stephen Return; Williamson, John Poage
American Tract Society
[1869]
Cover of Dakota Wowapi Wakan

Dakota Wowapi Wakan

Williamson, Thomas S.; Riggs, Stephen Return; American Bible Society,
American Bible Society
1887
Cover of He tuwe he

He tuwe he

Riggs, Stephen Return
Republican Print
1877?]
Cover of Maka-oyakapi

Maka-oyakapi

Riggs, Stephen Return; Riggs, Alfred L.; Guyot, A.
Scribner, Armstrong, & Co
1876