Tōnansai Hokuun

Alternate Full Name: 
東南西北雲,
Cover of Santei gafu

Santei gafu

三體畫賦
Katsushika, Hokusai; Totoya, Hōkkei; Katsushika, Taito; Maki, Bokusen; Tōnansai Hokuun
Kadomaruya Jinsuke
Bunka 13 [1816]