Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och Industriutställningen Stockholm, Sweden)
Gustaf Chelius' Förlag, Stockholm, 1897