Bo Hakushaku-ke onshozohin nyusatsu

Ōsaka Bijutsu Kurabu
Osaka Bijutsu Kurabu, 1913