De oorsprong van Neerland's bezittingen op de kust van Guinea

Jonge, Johan Karel Jakob de
M. Nijhoff, 1871