Enshū-ryū kaku v. 3

遠州流花矩

Shibata, Sōseki (柴田宗碵,); Kubota, Getsuyō
[publisher not identified], [place of publication not identified], [Meiji period, 1868-1912]
Part of: Enshū-ryū kaku (遠州流花矩)