Errata en aanvullingen op het handboek over alle postzegels van Nederland en koloniën

J.C. auf der Heide, Hilversum, [1912?]