Igyō sennin-zukushi v. 2

異形仙人徒くし

Hishikawa, Moronobu (菱川師信,)
Urokogataya, Oo Denma-chō, Genroku 2 [1689]
Part of: Igyō sennin-zukushi (異形仙人徒くし)