Ikeda Koshaku-ke onzohin nyusatsu

Tokyo Bijutsu Kurabu
Tokyo Bijutsu Kurabu, 1919