Ionteriwaienstakwa ne Kariwiioston Teieiasontha =

Marcoux, Joseph
Tiohtiake [i.e. Montreal?] : J. Chapleau et Fils, 1883