Koetsu utaibon hyakuban v. 69 (Nokiba no ume)

光悦謡本百番

Edo period, 1600-1868
Part of: Koetsu utaibon hyakuban (光悦謡本百番)