Modernt engelskt boktryck och engelska bokband

Röhsska kontslöjdmuseet (Göteborg, Sweden)
Röhsska konstslöjdmuseet, 1921