Mokuroku

Kyoto Bijutsu Kurabu
Kyoto Bijutsu Kurabu, 1920