Mokuroku

Kyoto Bijutsu Kurabu.
Kyoto Bijutsu Kurabu, 1920