O le tusi paia o le Feagaiga Tuai ma le Feagaiga Fou lea, ua faasamoaina

Pratt, George; Nisbet, Henry; Murray, A. W.; Turner, George; Whitmee, S. J.; British and Foreign Bible Society,
Printed for the British and foreign Bible society, London, 1872