Rokkakudō Ikenobō narabini montei rikka suna no mono zu v. 1

六角堂池坊并門弟立花砂之物圖