Tokugawa koshaku-ke onzohin nyusatsu

Tokyo Bijutsu Kurabu
Tokyo Bijutsu Kurabu, 1918