Toshi Nishijin Okamura Kataro Shi shozohin nyusatsu mokuroku

Kyoto Bijutsu Kurabu
Kyoto Bijutsu Kurabu, 1916