The white man's grave v. 2

Rankin, F. Harrison
R. Bentley, 1836
Part of: The white man's grave