[Yūjo no zu] = [Portraits of courtesans]

[遊女図] = [Portraits of courtesans]

Okumura, Masanobu (奧村政信,)
Kodera Chōbei, Yushima Tenjin mae, Genroku 15[1702]