Geologische Kaart van Java en Madoera from Description géologique de Java et Madoura