Geologische overzichtskaart van Java en Madoera in 2 bladen