Geologische overzichtskaart tevens vulkaankaart van java en Madoera