Geologische kaart van het gebergte bij djiwo (residentie soerakarta)