Kaaart van Java en Madoera met hunne indeeling in Residentiën, Afdeelingen en Distrikten