Bedroom. Paris, circa 1927. André-Alexandré Desbordes, designer.