Bedroom. Paris, 1937. Fritz August Breuhaus de Groot, designer.