Online Book Subjects: Actors in art

Displaying 1 - 2 of 2
Cover of Ehon yakusha natsu no fuji

Ehon yakusha natsu no fuji

繪本役者夏富士
Ichiba, Tsūshō; Katsukawa, Shunshō
Matsumura Yahē
[1780]
Cover of Yakusha sanjūrokkasen : zen

Yakusha sanjūrokkasen : zen

俳優三十六花撰 : 全
Utagawa, Toyokuni; Totoya, Hōkkei
Nakamuraya Katsugorō
Tenpō 6 [1835]