Katsushika, Taito

Alternate Full Name: 
葛飾載斗,
Cover of Nihon meibutsu gasan kyōkashū

Nihon meibutsu gasan kyōkashū

日本名物画賛狂歌集
Katsushika, Taito; Bunbunsha Kanikomaru
[publisher not identified]
[Bunsei-Tenpō periods [1818-1844]]
Cover of Kachō gaden

Kachō gaden

花鳥畫傳
Katsushika, Taito
Cover of Santei gafu

Santei gafu

三體畫賦
Katsushika, Hokusai; Totoya, Hōkkei; Katsushika, Taito; Maki, Bokusen; Tōnansai Hokuun
Kadomaruya Jinsuke
Bunka 13 [1816]
Cover of Kachō gaden

Kachō gaden

花鳥畫傳
Katsushika, Taito
Cover of Banshoku zukō

Banshoku zukō

萬職圖考
Katsushika, Taito
Kawachiya Mohē
[Kaei 3 [1850]]