Ehon musashi abumi

画本武蔵鐙

Katsushika, Hokusai (葛飾北斎,)
Nishimiya Yahē, Edo, [after Tenpō 7 [1836]]