Katsushika, Hokusai

Alternate Full Name: 
葛飾北斎,

Ehon kyōka yama mata yama v. 1

繪本狂歌山満多山
Katsushika, Hokusai; Benbenkan Koryū Ōharatei Tanbō
Tsutaya Jūzaburō
Kyōwa 4 [1804]

Ehon onna Imagawa

繪夲女今川
Katsushika, Hokusai

[Hokusai gashiki]

[北齋画式]
Katsushika, Hokusai
[publisher not indicated]
[after 1819 before 1868]

Nihon saijiki kyōkashū

日本歲時記狂歌集
Katsushika, Hokusai; Bunbunsha Kanikomaru Katsushika Sōren.
[publisher not identified]
[beteween 1804 and 1818]

Fugaku hyakkei v. 1

富嶽百景
Katsushika, Hokusai

Ehon Wa-Kan no homare

画本和漢譽 : 全壹巻
Katsushika, Hokusai
Kamiya Tokuhachi
[after Kaei 3, 1850 before 1868]

Ehon Nozue no taka

繪本埜居鷹
Mantei Sōba; Katsushika, Hokusai
[publisher not indicated]
[after Bunka 5, 1808]

Jōruri zue

淨瑠璃圖繪
Mishima, Bunken; Katsushika, Hokusai
[publisher not identified]
[after 1891 before 1912]

Hokusai shasin gafu

北齋冩真画譜
Katsushika, Hokusai
[publisher not identified]
[Bunka 11, 1814]

Hokusai gafu

北齋画譜
Katsushika, Hokusai; Eirakuya, Tōshirō
Eirakuya Tōshirō
18--]

Hokusai gafu

北齋画譜
Katsushika, Hokusai; Eirakuya, Tōshirō
Eirakuya Tōshirō
18--]

Hokusai gafu v. 2

北齋画譜
Katsushika, Hokusai; Eirakuya, Tōshirō
Eirakuya Tōshirō
[1849]

Fugaku hyakkei v. 3

富嶽百景
Katsushika, Hokusai

Wa-Kan ehon sakigake

和漢繪本魁
Katsushika, Hokusai
Kitajima Junshirō
[after Tenpō 7 [1836]]

Fugaku hyakkei

富嶽百景. 二編
Katsushika, Hokusai

Itako zekku Shū v. 2

潮来絶句集
Fuji, Karamaro; Katsushika, Hokusai
[Tsutaya Jūzaburō]
[Kyōwa 2, 1802]

Haru no Fuji

はるの不盡
Katsushika, Hokusai; Suehiroan
Suehiroan
Kyōwa 3 [1803]

Ehon kyōka yama mata yama v. 2

繪本狂歌山満多山
Katsushika, Hokusai; Benbenkan Koryū Ōharatei Tanbō
Tsutaya Jūzaburō
Kyōwa 4 [1804]

Kyōka ressen gazōshū

狂歌列仙画像集
Katsushika, Hokuga; Katsushika, Hokusai Goshatei Kizan Hōkien Kōkō
[publisher not identified]
[19th century?]

Ehon kyōka yama mata yama v. 3

繪本狂歌山満多山
Katsushika, Hokusai; Benbenkan Koryū Ōharatei Tanbō
Tsutaya Jūzaburō
Kyōwa 4 [1804]

Fugaku hyakkei v. 1

富嶽百景
Katsushika, Hokusai

Manji Ō sōhitsu gafu

卍翁艸筆画譜
Katsushika, Hokusai
Kinkōdō
[after Tenpō 14, 1843]

Enshū-ryū sōka hyakuhei zushiki v. 2

遠州流挿花百瓶圖式 : 四季混雜
Kisaragian Bajō; Hishikawa, Sōri Katsushika, Hokusai
Kobayashi Shinbē
Bunka 3 [1806]

Itako zekku Shū v. 1

潮来絶句集
Fuji, Karamaro; Katsushika, Hokusai
[Tsutaya Jūzaburō]
[Kyōwa 2, 1802]

Hokusai ekagami

北齋畵鑑
Katsushika, Hokusai
Eirakuya Tōshirō
[1858]

Ehon musashi abumi

画本武蔵鐙
Katsushika, Hokusai
Nishimiya Yahē
[after Tenpō 7 [1836]]

Fugaku hyakkei v. 2

富嶽百景
Katsushika, Hokusai

Hokusai gafu v. 1

北齋画譜
Katsushika, Hokusai; Eirakuya, Tōshirō
Eirakuya Tōshirō
[1849]

[Denshin kaishu Ippitsu gafu]

[傳神開手一筆畵譜]
Katsushika, Hokusai

Santei gafu

三體畫賦
Katsushika, Hokusai; Totoya, Hokkei Katsushika, Taito Maki, Bokusen Tōnansai Hokuun
Kadomaruya Jinsuke
Bunka 13 [1816]

Enshū-ryū sōka hyakuhei zushiki v. 1

遠州流挿花百瓶圖式 : 四季混雜
Kisaragian Bajō; Hishikawa, Sōri Katsushika, Hokusai
Kobayashi Shinbē
Bunka 3 [1806]

Shūga ichiran

秀畫一覧
Katsushika, Hokusai; Maki, Bokusen Taisō, active 1804-1829 Hokuō Numata, Utamasa
Hishiya Kyūbe
[after 1818 before 1868]

Imayō kushi kiseru hinagata v. 3

今様櫛〓雛形
Katsushika, Hokusai
Eijudō Nishimuraya Yohachi
Bunsei 6 [1823]

Hokusai soga

北齋麁画
Katsushika, Hokusai; Maki, Bukusen Taisō Hokuō Numata, Utamasa

Hokusai imayō hinagata

北齋今檨雛形
Katsushika, Hokusai
Ōkura Shoten
Meiji 22 [1889]

Fugaku hyakkei

富嶽百景
Katsushika, Hokusai

Shoshin ekagami

初心畵鑑
Katsushika, Hokusai
Heirindō
Tenpō 14 [1843]

Hokusai gafu

北齋画譜
Katsushika, Hokusai; Eirakuya, Tōshirō
Eirakuya Tōshirō
18--]

Imayō kushi kiseru hinagata v. 2

今様櫛〓雛形
Katsushika, Hokusai
Eijudō Nishimuraya Yohachi
Bunsei 6 [1823]

Hokusai soga c. 2

北齋麁画
Katsushika, Hokusai; Maki, Bukusen Taisō Hokuō Numata, Utamasa

Fugaku hyakkei v. 2

富嶽百景
Katsushika, Hokusai

[Kyōka ressen gazōshū

[狂歌列仙画像集
Katsushika, Hokuga; Katsushika, Hokusai Goshatei Kizan Hōkien Kōkō
[publisher not identified]
[19th century?]

Fugaku hyakkei v. 3

富嶽百景
Katsushika, Hokusai

Hokusai gafu v. 3

北齋画譜
Katsushika, Hokusai; Eirakuya, Tōshirō
Eirakuya Tōshirō
[1849]

Imayō kushi kiseru hinagata v. 1

今様櫛〓雛形
Katsushika, Hokusai
Eijudō Nishimuraya Yohachi
Bunsei 6 [1823]

Ehon onna Imagawa

繪夲女今川
Katsushika, Hokusai