Hokusai imayō hinagata

北齋今檨雛形

Katsushika, Hokusai (葛飾北斎,)
Ōkura Shoten, Nihonbashi-ku [Tokyo], Meiji 22 [1889]