Kono hana v. 1 - 6

此花

Miyatake, Gaikotsu (宮武外骨,)
Gazoku Bunko, Ōsaka-shi, Meiji 43-44 [1910-1911]
Part of: Kono hana (此花)