Nihon sankai meibutsu zue

日本山海名物圖會

Cover of Nihon sankai meibutsu zue

Related Volumes

Serial Volumes: