Sbornyk t͡serkovnykh pi͡esnopi͡enīĭ i molitvoslovīĭ na koloshinskom nari͡echīi

Orthodox Eastern Church.; Nikolaĭ, Archbishop of Warsaw; Nadezhdīn, Īvan
[Tip. bratʹev Bruks, Ni͡u-Iork], S. Frant͡sisko, 1896