The Slipstream v.5:no.1-8 (1924)

Slipstream Pub. Co, Dayton, Ohio
Part of: The Slipstream