The Springfield wheelmen's gazette v. 2 May 1884-Apr. 1885

[Springfield Bicycle Club], 1883
Part of: The Springfield wheelmen's gazette