The Springfield wheelmen's gazette v. 3 May 1885-Mar. 1886

[Springfield Bicycle Club], 1883
Part of: The Springfield wheelmen's gazette