Through the air

Wise, John
To-day Pub. Co, Philadelphia, New York, 1873