The Wheelmen's gazette v. 3 1888

H.E. Ducker, 1886
Part of: The Wheelmen's gazette