The Wheelmen's gazette v. 4 1889

H.E. Ducker, 1886
Part of: The Wheelmen's gazette