Rhinoceros zoo als die meest afgebeeldt worden [The rhinoceros as it had been commonly depicted]